Binnen de Gundelach Academie worden er bij- en nascholingen voor helpenden, verzorgenden I.G. en verpleegkundigen aangeboden. Zoals:

Gundelach organisatieadvies is geregistreerd bij CRKBO en derhalve vrijgesteld van btw. Accreditatie door V&VN kan worden aangevraagd voor de bij- en nascholingen voor verzorgenden I.G. en verpleegkundigen.