Tijdens deze training wordt op een interactieve wijze, met behulp van praktijkvoorbeelden, gekeken naar de medicatieveiligheid in de eigen zorgorganisatie. Richtlijnen als De Veilige Principes in de Medicatieketen en Richtlijn Medicatie overdracht vormen de basis van de training.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor mensen die in een ouderenzorgorganisatie werken als verzorgenden, verpleegkundigen, opleiders, teamleiders die bevoegd en bekwaam zijn voor het toedienen van medicatie

Aanvangsniveau

Bij aanvang van de training heb je een vooropleiding in de zorg op tenminste MBO-niveau 3

Opzet, onderwerpen en aanpak

Mogelijke opzet

De training ‘Medicatieveiligheid’ start met een kennismakingsgesprek/intake tussen trainer en opdrachtgever. Vervolgens ontwikkelen wij een maatwerkprogramma in nauw overleg met de opdrachtgever. Daarna vindt de trainingsdag plaats in de eigen organisatie of desgewenst op een sfeervolle lokatie buiten de eigen organisatie en wordt er afgerond met een evaluatie.

De training duurt veelal 2,5 uur. De invulling is afhankelijk van wensen en behoeften.

Twee weken voor de eerste dag van het programma krijg je het werkboek uitgereikt. Je hoeft geen extra studiemateriaal aan te schaffen.

De training bestaat uit één bijeenkomsten à 2,5 uur. De aanvangstijden worden in overleg tussen trainer en opdrachtgever vastgesteld.

Onderwerpen

Een voorbeeldoverzicht van de onderwerpen die aan bod komen zijn:

Aanpak

Tijdens deze training is een theoretisch onderdeel en een praktisch onderdeel. In het theoretische onderdeel zal het accent liggen op de toepassing in de praktijk: de eigen zorgorganisatie. Er is veel ruimte voor het inbrengen en delen van situaties uit de praktijk. Eventuele knelpunten in het meditatieproces worden door de deelnemers in kaart gebracht. Er zal gebruik gemaakt worden van de protocollen en procedures die in de eigen organisatie gelden, naast de al geldende richtlijnen in de branche VVT.

Je krijgt voorafgaand aan de training een werkboek toegestuurd waarin een voorbereidende opdracht staat. De uitwerking van deze voorbereidende opdracht neem je mee naar de trainingsdag en zullen we gebruiken tijdens de bijeenkomst.

Wat bereik je met deze training?

Resultaat

Aan het einde van de training kun je:

Belangrijk: deze training gaat over het proces bij medicatieveiligheid, en niet over de inhoudelijke handelingen van zorgprofessionals bij het toedienen. Je leert in deze training dus niet hoe je medicatie toedient. Je leert in deze training ook niet de inhoudelijk werking en bijwerking van geneesmiddelen.

Studiebelasting

2,5 uur totaal

Contacturen (CU) Zelfstudie uren (SU) Totaal (SBU)
 2,5  geen  2,5
Overzicht studiebelasting Medicatieveiligheid

Prijs

Incompany training is mogelijk vanaf 8 personen en maximaal 15 personen per groep, en de training zal op maat gemaakt worden. Groepen groter dan 15 personen is mogelijk. Vraag hier een prijsvoorstel aan

Studiemateriaal

Je krijgt voorafgaand aan de training een werkboek toegestuurd waarin een voorbereidende opdracht staat. Je hoeft zelf geen studiemateriaal aan te schaffen

Certificering

Na afloop ontvang je een certificaat voor deelname aan de training.

Accreditatie? 

Ja, aanvraag accreditatie bij V&VN is mogelijk als je lid bent van V&VN. 

Brochure

Download de brochure hier.

 

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent!

Schrijf je in voor tips, updates en inspiratie.