Uw privacy is voor Gundelach organisatieadvies B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de informatie die u ons (online) verstrekt.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Deze statistieken geven ons slechts cijfers en geen unieke persoonsgegevens. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.

Informatieverzoeken
In het geval van informatieverzoeken, bewaren we deze gegevens totdat het verzoek volledig is afgehandeld.

Als u een informatieverzoek doet via de Facebookpagina of Instagrampagina van Gundelach organisatieadvies B.V., dan bewaren wij deze gegevens, zodat wij u kunnen blijven informeren. U hebt hiervoor toestemming gegeven bij uw informatieverzoek. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet of niet meer, dan kunt u dit aan ons melden en worden uw gegevens verwijderd.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of opleidingsaanvragen doen. Bij uw aanvraag verstrekt u ons zelf uw contactgegevens. Deze worden gebruikt om u adequaat te informeren.

U kunt zich inschrijven op onze nieuwsbrief door hier toestemming voor te verlenen. Hierin leest u updates over onze opleidingen, ontwikkelingen en activiteiten. Deze inschrijving kunt u op ieder moment opzeggen via de afmeldlink, zoals vermeld in de nieuwsbrief.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post;
 • per e-mail;
 • via social media;
 • per telefoon.

Voor zover noodzakelijk zullen wij u hiervoor om toestemming vragen. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame of u afmelden. In elke uiting staat hoe dat moet. Ook kunt u dit aangeven als u wordt gebeld.

Online trainingen via de website
Via de website kan er worden ingelogd op een persoonlijke leeromgeving, waarin verschillende persoonsgegevens door ons zullen worden verwerkt. De volgende persoonsgegevens worden hier door ons vastgelegd:

 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum en – plaats

Wij zullen deze gegevens bewaren voor de tijd dat u gebruik zult maken van deze diensten. Daarna zullen deze gegevens nog worden bewaard voor administratieve doeleinden voor de duur van 1 maand. In ons cursistenadministratiesysteem, bewaren wij alleen  gegevens die noodzakelijk zijn voor onze diensten en het uitvoeren van wettelijke verplichtingen. Na de wettelijke bewaartermijn worden de gegevens verwijderd.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Gundelach organisatieadvies B.V. geeft uw persoons- of contactgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld de wettelijke verplichting vanuit DUO of als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of ten behoeve van de aanmeldingen voor de centrale examens bij het examenbureau.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Gundelach organisatieadvies B.V. slaat haar gegevens op in de cloud. Onze hostingpartners garanderen een veilige opslag. Gundelach organisatieadvies B.V. maakt géén gebruik van lokale opslag op servers.

Bewaartermijnen

We zullen uw data niet langer bewaren dan noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te bereiken en de diensten van Gundelach organisatieadvies B.V. aan te kunnen bieden. De persoonsgegevens worden na het bereiken van de doelen gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die het ons verbiedt om gegevens te verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op: voor een verzoek tot wijziging van gegevens moet u zich kunnen legitimeren.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd. De wijzigingen kunt u terugvinden op onze website. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Contactgegevens
Gundelach organisatieadvies B.V.

Valkenboskade 569

2563 JD Den Haag

natasja@gundelach.nl 

 

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent!

Schrijf je in voor tips, updates en inspiratie.