In de training ‘(G)een misverstand in het restaurant’ leer je wat leefcirkels zijn en wat dat betekent als je daar voor het eerst mee gaat werken in je eigen organisatie. 

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor mensen die in een ouderenzorgorganisatie werken als helpende, vrijwilliger, huishoudelijk ondersteuner, verzorgende I.G., verpleegkundige, welzijnsmedewerker, activiteitenbegeleider, voedingsassistent, leidinggevende of kwaliteitsmedewerker. Uitgangspunt is dat de organisatie van plan is om met leefcirkels te gaan werken, of daar al mee werkt. Deze training kan onderdeel uitmaken van een implementatieplan leefcirkels. 

Aanvangsniveau

Bij aanvang van de training heb je geen vooropleiding nodig

Opzet, onderwerpen en aanpak

Mogelijke opzet

De training ‘(G)een misverstand in het restaurant’ start met een kennismakingsgesprek/intake tussen trainer en opdrachtgever. Vervolgens ontwikkelen wij een maatwerkprogramma in nauw overleg met de opdrachtgever. Er wordt rekening gehouden met het project- en/of implementatieplan leefcirkels en met casuïstiek uit de eigen organisatie. Op deze manier wordt de praktijk zo herkenbaar mogelijk gemaakt.  Daarna vindt de trainingsdag plaats, bij voorkeur in de eigen organisatie, en wordt er afgerond met een evaluatie.

De training duurt veelal 3 uur. De invulling is afhankelijk van wensen en behoeften, maar het accent ligt op een interactief programma waarin iedereen wordt uitgedaagd om op een laagdrempelige manier met elkaar samen te werken, leren en ontwikkelen.  

Je hoeft geen extra studiemateriaal aan te schaffen en je krijgt geen werkboek.

De training bestaat uit een bijeenkomst van 2,5 à 3 uur. De werkvorm die wordt gebruikt is ‘Pubquiz’. De aanvangstijden worden in overleg tussen trainer en opdrachtgever vastgesteld.

Onderwerpen

Een voorbeeldoverzicht van de onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • wat zijn leefcirkels?
 • wat is dementie?
 • help, wat doet de bewoner nu?
 • help, waar is de bewoner nu?
 • Wat houdt de Wet Zorg en Dwang in?

Bijeenkomst:

Deze bijeenkomst is gericht op het aanleren en opfrissen van kennis over dementie, leefcirkels en de wet zorg en dwang van de medewerkers en vrijwilligers die te maken krijgen met leefcirkels.  Er wordt aandacht geschonken aan onbegrepen gedrag en hoe je dit in de praktijk kunt herkennen. 

Aanpak

Welkom bij de pubquiz ‘(G)een misverstand in het restaurant’! Ja, je leest het goed. Dit is een training die op een andere manier dan je gewend bent wordt gegeven. Hier gaat het om samen werken, leren en ontwikkelen. En: er mag gelachen worden! Je wordt bij aanvang van de training in een groep gedeeld. Met deze groep ga je, gedurende de bijeenkomst, gezamenlijk een aantal vragen beantwoorden aan de hand van theorieblokken die door de docent(en) worden begeleid. Welke groep heeft aan het einde van de bijeenkomst de meeste punten en gaat er met de beker vandoor?

Wat bereik je met deze training?

Resultaat

Aan het einde van de training kun je:

 • in eigen woorden vertellen wat leefcirkels zijn binnen de eigen organisatie
 • in eigen woorden vertellen wat dementie is
 • tenminste 3 tips benoemen in de omgang van mensen met dementie
 • vertellen bij wie je terecht kunt met vragen over bewoners
 • in eigen woorden vertellen wat je moeilijk vindt in de omgang met bewoners
 • in eigen woorden vertellen wat je moet doen als er een bewoner is die naar buiten wil en je niet weet of dat mag
 • bewoners die verdwaald zijn (met zelfvertrouwen) benaderen
 • handelen in situaties waarin bewoners gedrag vertonen die je zelf ‘spannend’ vindt (boosheid, heftige emotie, alcohol schenken tijdens de maaltijd bij verslavings gevoelige bewoners)
 • je eigen grenzen aangeven in je werk indien bewoners gedrag vertonen die je moeilijk vindt en, indien nodig, hulp vragen
 • een situatie ‘veilig’ houden 

Studiebelasting

De bijeenkomst duurt 3 uur. 

Contacturen (CU)Zelfstudie uren (SU)Totaal (SBU)
 3 geen 3
Overzicht studiebelasting (G)een misverstand in het restaurant

Prijs

Incompany training is mogelijk vanaf 8 personen en de training zal op maat gemaakt worden. Vraag hier een prijsvoorstel aan

Certificering

Na afloop ontvang je een certificaat voor deelname aan de training.

Accreditatie? 

Ja, aanvraag accreditatie bij V&VN is mogelijk als je lid bent van V&VN. 

Brochure

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent!

Schrijf je in voor tips, updates en inspiratie.