Bij het uitvoeren van een audit Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en/of Wijkverpleging worden alle aspecten getoetst die ook door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) getoetst, zoals

Kwaliteit en veiligheid

(persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, veiligheid en leren en verbeteren van kwaliteit)

Randvoorwaarden

(leiderschap, gouvernance en management, personeelssamenstelling, gebruik van hulpbronnen en informatie)

Het is ook mogelijk om een verdiepende deel-audit uit te voeren, gericht op één thema, zoals bijvoorbeeld medicatieveiligheid.