Bij- en nascholing verzorgenden en verpleegkundigen

Medewerkers bij- en nascholen op een zorginhoudelijk thema? Dat kan! Als gecertificeerd leraar verpleegkunde verzorg ook korte (klinische) lessen of trainingen over inhoudelijke zorgprocessen. Bijvoorbeeld:

-decubitus

-mondzorg

-medicatieveiligheid

-onbegrepen gedrag

-adviseren, instrueren en begeleiden van cliënten/mantelzorgers

-ADL-zorg: wassen, aankleden, ondersteuning bij toiletgang, transfers

-observeren

-rapporteren

-het opstellen van zorgdoelen

-methodisch werken met het zorg(leef)plan

-methodisch werken met het ECD

-methodisch werken met het zorgplan in ECD ONS

-methodisch werken met de OMAHA systematiek

Doelgroep: helpenden, verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen, studenten geneeskunde werkzaam in thuiszorg, verzorgingshuis of verpleeghuis.