Algemene Voorwaarden

Op alle diensten van Gundelach organisatieadvies zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd onder nummer 30222227 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 03-03-2011. De Algemene Voorwaarden zijn op te vragen bij Gundelach organisatieadvies.