Trainingen

Alle  trainingen, scholingen of workshops worden standaard op maat gemaakt. Een training moet aansluiten op de leerbehoefte en eerder opgedane kennis van de cursisten.

Communicatie trainingen:

 • Samenwerken
 • Benaderingswijzen
 • Omgaan met moeilijk gedrag
 • Gespreksvaardigheden
 • Coachen, hoe doe ik dat?

Verzuimmanagement:

 • Hoe gezond is jouw bedrijf? (verzuimpreventie)
 • Samen werken aan verzuim
 • Z.O.N.O.D.I.G. : Opvangen na Ingrijpende Gebeurtenissen

Bij- en nascholing voor verzorgenden I.G. en verpleegkundigen

 • Medicatieveiligheid
 • Methodisch werken met het zorgleefplan
 • Methodisch werken met het Elektronisch Cliëntendossier
 • Mondzorg
 • Decubitus
 • Het afnemen van toetsen in de praktijk
 • Observeren en rapporteren
 • Kleinschalige zorg
 • Dementie
 • Palliatieve zorg

Ik heb sinds 2005 mijn lesbevoegdheid als leraar verpleegkunde. Ik ben geregistreerd bij CRKBO, alle trainingen zijn vrijgesteld van btw.

Wil je meer weten?  Neem contact met mij op.